Tag Archiv: thetastefood

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เมื่อให้พร้อมกับอาหารธรรมดา

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เมื่อให้พร้อมกับอาหารธรรมดา อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ถือเป็นอาหารทางการแพทยืที่ใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือร่างกายไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ จึงต้องใช้อาหารปั่นผสมที่ต้องให้ทางสายยาง หรืออาจจะมีกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถกลืนอาหารเองได้ แต่ระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่ดี (more…)