Category Archives: Travel News

ค้างคาวผู้น่ารักที่สุดในโลกเป็นแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์

การฟื้นฟูป่าซึ่งเป็นกระบวนการที่การเจริญเติบโตแบบเก่าตายและทำให้มีที่ว่างสำหรับการเจริญเติบโตใหม่เป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องสายพันธุ์นี้ เขตสงวนที่ใหญ่ที่สุดใน Sarapiquí, La Selva เคยมีฝูงค้างคาวทำเต็นท์จำนวนมาก แต่จำนวนของมันลดลงเมื่อหลังคาคลุมเพิ่มขึ้น หลายปีต่อจากนี้ มันอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อต้นไม้เก่าล้มลงและสร้างสภาพที่เอื้ออำนวยต่อค้างคาวอีกครั้ง (more…)

ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกสู่เกาะภูเก็ต

ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ปลอดการกักกันกลุ่มแรกกลับสู่เกาะภูเก็ต ในขณะที่ประเทศพยายามฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คาดว่าผู้คนประมาณ 250 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลาง จะเดินทางมาถึงสี่เที่ยวบินในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Phuket Sandbox ผู้โดยสารขาเข้าไม่จำเป็นต้องกักกัน แต่ไม่สามารถเดินทางไปยังแผ่นดินใหญ่ได้ภายใน 14 วัน (more…)